BDIH

BDIH - Zrzeszenie niemieckich firm przemysłowych i handlowych, zajmujących się produkcją naturalnych preparatów leczniczych, makro-mikroelementów wywodzących się z czysto naturalnych substancji, towarów pochodzenia naturalnego oraz naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych.

BDIH zostało powołane do życia jesienią 1996 roku.

W początkach lat dziewięćdziesiątych produkty naturalne cieszyły się w Niemczech coraz większym uznaniem konsumentów. "Pod płaszczykiem eko" wiele nowych firm starało się wykorzystać istniejący trend. Tak zrodziła się idea utworzenia BDIH. Zrzeszenia to definiuje po raz pierwszy w Niemczech kryteria jakościowe.

Kwalifikują one przynależność min. produktów kosmetycznych do kosmetyki naturalnej, do kosmetyki "bio". Zrzeszenie to przeprowadza także regularną ich kontrolę.

Znak ten widoczny jest na każdym opakowaniu i jest on gwarancją kontrolowanego czysto biologicznego produktu kosmetycznego.

Najważniejsze kryteria kontroli kosmetyków naturalnych

  • Zastosowane surowce roślinne pochodzą z kontrolowanych - biologicznych upraw (kbu) lub z kontrolowanych "dzikich zbiorów".
  • Użycie surowców zwierzęcych jest dozwolone tylko, jeśli są one pozyskane od zwierząt żyjących np. wełna owcza, możliwie z ekologicznych hodowli. Wyjątek stanowią: chitosan, carmin, jedwab.
  • Użycie soli nieorganicznych i surowców mineralnych dozwolone jest tylko w nielicznych wyjątkach.
  • Do produkcji kosmetyków naturalnych można, lecz tylko z ograniczeniem, stosować takie surowce, jak np. emulgatory i tensydy uzyskiwane metodą fizyczną lub bio-technologiczną z następujących substancji naturalnych: tłuszcze, oleje i wosk, lecytyna, lanolina, sacharydy, proteiny i lipoproteiny.
  • Mikrobiologiczną czystość produktów zapewniają przede wszystkim naturalne systemy konserwujące. Dopuszczalne są również określone naturalno-podobne substancje konserwujące, które muszą być wówczas wykazane w składzie.
  • Sterylizacja surowców organicznych i produktów kosmetycznych w drodze radioaktywnego naświetlania jest nie dozwolona.
  • Jasno sformułowane sposoby produkcji zgodne z prawami natury, docelowe uświadamianie konsumentów, całkowita rezygnacja z doświadczeń nad zwierzętami i manipulacji genetycznej, a także ekologiczna tolerancja w odniesieniu do surowców, sposobów produkcji, wyrobów gotowych i zbytu kosmetyków naturalnych - to pierwszoplanowe cele tychże wytycznych.
  • Nie stosuje się żadnych syntetycznych barwników, syntetycznych substancji zapachowych, silikonu, parafiny i żadnych produktów pochodzących z ropy naftowej.
  • Francuska normatywa  "Matieres premieres aromatique d'origin naturelle NFT 75-006" reguluje kryteria dopuszczające zastosowanie naturalnych substancji zapachowych.
  • Stosowanie się do powyższych kryteriów jest ściśle kontrolowane przez Niezależny Instytut Kontroli

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery