Dosha

Według Ayurvedy, pięć podstawowych elementów natury: ogień, ziemia, woda, powietrze i przestrzeń, w swej biologicznej formie łączy się i tworzy trzy podstawowe energie, rządzące ludzkim ciałem. Te najważniejsze siły życiowe to:

  • Vata, dosha powietrza - znajduje się głównie poniżej pępka. Siedzibą vata są kolejno: jelito grube, jama brzuszna, kości, uda, skóra i uszy. Jest stworzona z elementów eteru i powietrza i odpowiedzialna jest za oddychanie, mruganie powiekami, ruchy w mięśniach i w tkankach, bicie serca, wszelkie rozprężania i kurczenie się, ruchamy cytoplazmy oraz ruchy pojedynczych impulsów w komórkach nerwowych. Vata rządzi również takimi wrażeniami i uczuciami jak: świeżość, nerwowość, lęk, niepokój, ból, drżenie i skurcze. Z vata związane są cechy: suchy, lekki, zimny, szorstki, delikatny, ruchliwy, jasny, rozpraszający.
  • Pitta, dosha ognia - lokuje się pomiędzy sercem a pępkiem. Siedzibą pitta są: jelito cienkie, żołądek, krew, tłuszcz, gruczoły potowe, oczy i skóra.  Jest stworzona z ognia i wody. Przejawia się jako metabolizm i jest odpowiedzialna za trawienie, wchłanianie, przyswajanie, odżywianie, temperaturę ciała, kolor skóry, blask oczu a także inteligencję i orientację. Pitta powoduje powstanie gniewu, nienawiści i zazdrości. Przymiotami pitta są: oleisty, przenikliwy, gorący, lekki, ruchliwy, płynny, gorzko pachnący.
  • Kapha, dosha ziemi - zlokalizowane jest głównie powyżej serca. Siedzibą kapha jest: klatka piersiowa, głowa, gardło, jama ustna, nos i zatoki. Element ziemi i wody. Kapha spaja elementy w ciele dostarczając materiału dla fizycznej struktury. Podtrzymuje odporność ciała i jest odpowiedzialna za biologiczną siłę i naturalną odporność tkanek. Kapha dostarcza wilgotności skórze, pomaga goić rany, wypełnia wolne przestrzenie w organizmie, daje wigor, siłę, stabilność, podtrzymuje zdolność zapamiętywania, daje energie sercu i płucom, podtrzymuje odporność na choroby. Właściwościami kapha są: ciężki, powolny, zimny, oleisty, śliski, gęsty, miękki, statyczny.

Każdy z nas rodzi się z pewną kombinacją wyżej opisanych doshy, każdy więc posiada unikalny konstytucję zwaną prakriti. Człowiek rodzi się z określoną konstytucją psychofizyczną zwaną dosha. Są trzy podstawowe typy dosha: vata, pitta i kapha oraz mieszane: vata-pitta, pitta-kapha, vata-kapha, vata-pitta-kapha. Niezdrowy tryb życia, brak ruchu, złe odżywianie, stres, uwarunkowania kulturowe, akumulacja substancji toksycznych mogą zaburzyć równowagę naszego organizmu, równowagę trzech dosha. Masaż ciepłymi olejami, odpowiednia dieta dostosowana do typu organizmu i stanu zdrowia pozwolą przywrócić utraconą energię. Sprawią, że nasze ciało i umysł pozostaną w harmonii.

W myśl Ayurvedy ciało nasze dąży zatem nie do harmonii, ale do dysharmonii. Proces ten jest wpisany w ludzką egzystencję i przyczynia się do odczuwanego przez nas cierpienia. Praktyka zarówno jogi, jak i Ayurvedy służy natomiast spowolnieniu tego procesu tak, aby osiągnąwszy stan maksymalnej harmonii, w określonych warunkach stworzyć w sobie potencjał do wyjścia poza materię i wkroczenia w sferę ducha.
Posługując się przykładami u osoby z nadmiarem humoru pitta, jeśli ta nierównowaga pozostanie nieuświadomiona nie można liczyć, że w skutek naturalnej dążności ciało zharmonizuje się.
Wręcz przeciwnie - nadmiar ten może powodować nie tylko choroby na poziomie ciała fizycznego, ale będzie powodował również określone zachowania i upodobania (np. co do pokarmów), które mogą pogłębiać tą dysharmonię. Dlatego gdy zbada się własną konstytucję, warto przyjrzeć się również swojemu sposobowi odżywiania pod kątem wpływu na organizm i humory.
Wiedzą tą Ayurveda zajmuje się bardzo szczegółowo - jedną z jej podstawowych praktyk leczniczych jest właśnie odpowiednia dieta.

KAHPA
PITTA
VATA

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery